โรงเรียนบ้านทางควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

 

E - Library

โรงเรียนบ้านทางควาย
 ทีมงานโรงเรียนบ้านทางควาย จัดทำและนำเสนอ
โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนชุมชนห้องสมุดออนไลน์ ส่งเสริมห้องสมุดดีเด่นหนังสือดีมาใหม่ 10 เล่มล่าสุด!!!

ลำดับ
รหัส ISBN
ประเภทสื่อ
ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน
1
00080
หนังสือ
   มงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้า
   00080
2
9789741325634
หนังสือ
   พระพุทธเจ้า
  9789741325634
3
00006
หนังสือ
   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  00006
4
00013
หนังสือ
   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  00013
5
00014
หนังสือ
   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  00014
6
00043
หนังสือ
   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  00043
7
00044
หนังสือ
   สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  00044
8
00046
หนังสือ
   มงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้า เล่ม 1 21 มงคล
  00046
9
00077
หนังสือ
   มงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้า
  00077
10
00078
หนังสือ
   มงคลชีวิตฉบับทางก้าวหน้า
  00078

   
 

 

 

 

 

 


ระบบบริหารห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนบ้านทางควาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3